Web Analytics
Udostępnianie w formie plików
📬

Udostępnianie w formie plików

Udostępnianie w formie plików

Możesz udostępniać swoją pracę wykonaną w Tableau Desktop również w formie plików zapisując je na dyskach sieciowych lub wysyłając emailem. Możesz też wyeksportować część lub wszystkie swoje widoki do MS PowerPoint.

Rozszerzenia plików Tableau

Tableau posiada swoje specyficzne typy plików. Korzystający może otworzyć określone typy plików w Tableau Desktop lub czytnikiem Tableau Reader. W zależności od typu pliku możemy wykonać różne operacje i mogą się z tym wiązać różne ograniczenia.

 • .twb - zawiera konfigurację całego workobooka, połączeń do danych źródłowych oraz ustawień widoków. Jeżeli udostępnisz plik .twb korzystający musi mieć dostęp do danych źródłowych. Tableau Desktop zaraz po otwarciu pliku zapyta o lokalizację danych (w przypadku plików) lub poświadczenia do podłączonych baz danych. W praktyce plik taki waży bardzo niewiele.
 • .twbx - również nazywany spakowanym skoroszytem Tableau (packaged workbook). Plik .twbx jest podobny do pliku skoroszytu z rozszerzeniem .twb, więc zawiera kompletną konfigurację skoroszytu, jednak plik .twbx zawiera dodatkowo kopię wszystkich danych źródłowych oraz innych obiektów, np. obrazków czy linków. Inni użytkownicy mogą otworzyć spakowany skoroszyt za pomocą Tableau Desktop lub Tableau Reader bez konieczności posiadania dostępu do danych źródłowych pod warunkiem, że przed zapisem pliku wykonamy Extract danych.
 • .hyper - rozszerzenie tworzone dla Extractu danych, który jest zapisywany lokalnie na dysku komputera.
 • .tde - wcześniejsza wersja Extractu danych przez pojawieniem się silnika Hyper.

Zapisywanie do pliku .twbx

Mamy na to dwa sposoby.

 1. Kliknij menu główne File > Save As lub File > Export Packaged Workbook.
 2. image
 3. Możesz wskazać lokalizację do zapisu oraz nazwę. W przypadku użycia Save As wybierz rozszerzenie.
 4. image

Eksportowanie zawartości

Eksportowanie do PowerPoint

Tableau pozwala wyeksportować zawartość skoroszytu do popularnego programu do prezentacji PowerPoint. Minusem tego rozwiązania jest to, że widoki są całkowicie statyczne, więc pozbawiamy się całej potęgi interaktywnej pracy z danymi i data storytellingu. Plusem jest to, że widoki szybko mogą trafić do PowerPoint bez konieczności zrzucania i wklejania poszczególnych widoków na slajdy.

 1. Kliknij menu główne File > Export As PowerPoint.
 2. image
 3. Zobaczysz okno, w którym możesz wybrać poszczególne widoki lub całą zawartość skoroszytu.
 4. image
 5. Wybierz Specific sheets from this workbook. Zaznacz widoki (dashboardy lub arkusze), które chcesz wyeksportować.
 6. image
 7. Wskaż lokalizację do zapisu oraz nazwę pliku.
 8. image

Eksportowanie obrazów i danych źródłowych

Eksportowanie obrazów

Tableau Desktop pozwala zrzucić widoki do popularnych plików obrazów .png, .bmp, .emf, .jpg.

W zależności czy chcesz wyeksportować widok arkusza, dashboardu lub story przejdź do odpowiedniej sekcji w głównym menu. W przykładzie wyeksportujemy widok dashboardu.

 1. Kliknij menu główne Dashboard > Export Image.
 2. image
 3. Podaj ścieżkę zapisu, nazwę pliku i wybierz rozszerzenie.
 4. image

Eksportowanie danych źródłowych

Możemy wyeksportować cały data set do pliku .csv.

 1. Kliknij menu główne Data > zaznacz źródło danych, które chcesz wyeksportować >Export Data to CSV.
 2. image
 3. Podaj ścieżkę zapisu, nazwę pliku.
 4. image

Pobieranie danych źródłowych z widoku

Możesz pobrać dane źródłowe pochodzące z konkretnego widoku i z określonego poziomu szczegółowości.

 1. Na wykresie kliknij prawym klawiszem myszy i wybierz View Data.
 2. image
 3. Otworzy się okno Summary z podsumowaniem zaznaczonych Marks.
 4. image
 5. Przejdź na kartę Full Data. Zobaczysz dane źródło z zaznaczonych elementów na wykresie.
 6. image
 7. Zmień wielkość próbki, jeśli chcesz zrzucić wszystkie dane (domyślnie 10000 rekordów).
 8. Naciśnij Export All i zapisz dane do pliku .csv.

Następna strona →

Tips&Tricks