Web Analytics
Czyszczenie i kształtowanie danych
🧼

Czyszczenie i kształtowanie danych

Czyszczenie i kształtowanie danych

Dane w Tableau Prep czyści się stosując operacje czyszczenia, tj. filtrowanie, dodawanie pól, zmiana ich nazwy, dzielenie, grupowanie lub ich usuwanie. Operacje czyszczenia można wykonywać w większości typów kroków w przepływie, także na siatce danych

Na etapie wejściowym - Inputu możesz zastosować pewne ograniczone operacje czyszczenia, w kroku wyjściowym - Outputu - nie możesz zastosować już żadnych.

Poniższe zestawienie pokazuje, jakie operacje czyszczenia są dostępne w każdym typie kroku:

image

Gdy wprowadzasz jakiekolwiek zmiany w danych, są one odnotowywane w formie zapisów / adnotacji do odpowiedniego kroku w panelu przepływu w zakładce Changes. Wpis taki umożliwia szybkie i łatwe śledzenie działań. Jeśli dokonasz zmian na etapie danych wejściowych, adnotacja zostanie wyświetlona po lewej stronie kroku w panelu przepływu i pojawi się w profilu na liście pól.

Kolejność stosowania zmian ma znaczenie. Zmiany dokonane w krokach Aggregate, Pivot, Join i Union są wykonywane przed lub po tych akcjach czyszczenia w zależności od tego, gdzie znajduje się pole w momencie wprowadzenia zmiany. Miejsce wprowadzenia zmiany jest pokazane w okienku Changes dla danego kroku.

image

Na powyższym przykładzie widać wprowadzone zmiany w kroku Join. Zmiana jest wykonywana przed samą akcją Join tak, by wyniki były poprawne.

Kolejne tematy poruszone w tej sekcji (kliknij wybrany):

Jak korzystać z operacji czyszczenia
Jak korzystać z operacji czyszczenia
Podstawowe operacje czyszczenia danych (INPUT)
Podstawowe operacje czyszczenia danych (INPUT)
Grupowanie wartości
Grupowanie wartości
Join
Join
Union
Union