Web Analytics
Kalkulacje YTD, QTD, MTD, WTD
🎆

Kalkulacje YTD, QTD, MTD, WTD

Kalkulacje YTD, QTD, MTD, WTD

Są to proste obliczenia, które zazwyczaj wykonuje się całą grupą. Pozwalają one na przedstawienie następujących informacji:

 • YTD liczy dane od początku roku do daty X
 • QTD liczy dane od początku kwartału, w którym znajduje się data X
 • MTD liczy dane od początku miesiąca, w którym znajduje się data X
 • WTD liczy dane od początku tygodnia, w którym znajduje się data X

Pierwszym krokiem będzie stworzenie parametru daty, która będzie punktem odniesienia dla pozostałych kalkulacji. Parametr Select Time będzie datą graniczną, od której będą się odwoływały kolejne kalkulacje.

Parametr daje nam możliwość wyboru dowolnej daty, ale inna wersja poniższych kalkulacji może odwoływać się również do innych kalkulacji definiujących punkt w czasie:

 • TODAY() dane do dziś
 • TODAY()-1 dane do wczoraj
 • {MAX(Date)} dane do ostatniej daty z danych
image

Następnie utwórz drugi parametr, który będzie wskazywał dostępne warianty wyboru (YTD, QTD, MTD, WTD). Wyniki będą prezentowane zgodnie z wybranym wariantem.

image

Na podobnej zasadzie stwórz 4 kalkulacje, każda będzie odpowiadać wariantowi z parametru. Kalkulacja obejmie wszystkie daty, które znajdują się w zakresie dat od-do.

Aby wyznaczyć datę-od użyjemy funkcji DATETRUNC,która sprowadzić datę Select Time do pierwszego dnia danego okresu.

💡
Uwaga! Poniższa kalkulacja odwołuje się do parametru Select Time, który zawiera wszystkie możliwe daty. Można go zmodyfikować, np. wpisując stałą datę lub funkcję TODAY ().
image
image
image
image

Utwórz kolejną kalkulację, która pozwoli na połączenie wszystkich wcześniejszych obliczeń.

image

Przeciągnij ją na półkę Filtrów i zaznacz True. Dla wariantu WTD, wynik powinien prezentować się następująco:

image

Porównanie bieżącego okresu do takiej samej liczby dni w poprzednim okresie.

Odniesienie okresu bieżącego do poprzednich przedstawiony jest poniżej na osi czasu:

image
image

Na poniższym przykładzie porównamy zakres danych od 1 do 30 grudnia (Current Period) do okresu od 1 do 30 listopada (Prior Period).

image

Pierwszym krokiem będzie stworzenie parametrów początku i końca w dacie elastycznej. W poniższym przykładzie będzie to:

 • Date from
 • Date to
image

Utwórz następnie flagi czasowe. Pozwalają one na określenie czy dana data należy do bieżącego lub ubiegłego okresu:

 • Current Period Date flag
 • Previous Period Date flag

Current Period Date flag:

image

Previous Period Date flag:

image

Kolejnym krokiem będzie utworzenie kalkulacji, która będzie zwracała wartość miary Profit dla wskazanych okresów. W tym przypadku jest to CP Profit (bieżący okres) oraz PP Profit (poprzedni okres).

CP Profit:

image

PP Profit:

image

Na koniec możesz sprawdzić czy wszystko działa:

image

Ostatnim krokiem może być policzenie różnicy oraz odchylenia między tymi okresami.

W ten oto sposób możemy wyznaczać wartości z niestandardowych zakresów danych oraz dokonywać analizy porównawczej między okresami.

← Poprzednia strona

Tips&Tricks

Następna strona →

Kalkulacje last N periods