Web Analytics
Strzałki Trendu
🎆

Strzałki Trendu

Strzałki Trendu

Strzałki Trendu to prosta i elastyczna sztuczka wizualizacyjna. Przypisuje ona znaczek Unicode oraz kolor do wybranej miary tworząc tym samym KPI. Pozwala to użytkownikowi na szybsze zrozumienie czy dany wskaźnik rośnie czy spada.

W punktach przedstawiamy kolejność czynności potrzebnych do stworzenia tego wykresu.

  1. Stwórz pierwszą kalkulację, która odpowiada za pokazywanie strzałki w górę. Może ona porównywać np. bieżący miesiąc do ubiegłego. Korzystając z kombinacji przycisków ALT+30 stworzysz znaczek strzałki.
  2. Następnie analogicznie zrób kalkulację dotyczącą strzałki skierowanej w dół, za którą odpowiada kombinacja klawiszy ALT+31.
  3. Obydwie kalkulacje dla znaków Unicode oraz odpowiednią miarę umieść w Marks na Text.
  4. Sformatuj odpowiednio tekst umieszczając wszystkie wartości obok siebie. Zwiększ rozmiar czcionki dla strzałek i nadaj odpowiadające im kolory: czerwony i zielony.

← Poprzednia strona

Bar in Bar

Następna strona →

Jitter Plot