Web Analytics
Kalkulacje last N periods
🎆

Kalkulacje last N periods

Kalkulacje last N periods

W tej części omówiony zostanie sposób na tworzenie parametru pokazującego ostatnie N okresów, np. 3 dni, 3 miesięcy lub 3 lat.

image

Pierwszym krokiem jest stworzenie parametru daty, który będzie filtrował dane zależnie od wskazanej wartości. Wybierz Create Paremeter w panelu danych, aby utworzyć parametr. Następnie wprowadź na listę pożądane wartości. W poniższym przykładzie stworzymy następujące opcje:

 • 1 rok
 • 6 miesięcy
 • 10 tygodni
 • 30 dni
image

W kolejnym kroku wybierz datę, która stanie się "kotwicą”, tzn. punktem, do którego będzie się odwoływać cały nowo utworzony parametr. Przykładowo możesz wskazać następujące punkty odniesienia:

 • TODAY ()
 • parametr daty
 • data stała, np. #01-01-2021#
 • {MAX([Date])}, która zwraca maksymalną dostępną datę.

Utwórz kalkulację w oparciu o {MAX ([Order Date])} lub inną formę daty.

image

Następnie utwórz kalkulację dla każdego parametru czasowego.

1 rok

image

6 miesięcy

image

10 tygodni

image

30 dni

image

Ostatnia kalkulacja łączy wszystkie poprzednie obliczenia dla wybranych parametrów czasowych.

image

Przeciągnij ostatnie pole kalkulowane Kalkulacja Daty na półkę filtrowania i zaznacz opcję True. Wybierz opcję Show Parameter i utwórz wykres, który chcesz przefiltrować.

image

Następnie zaznacz opcję True i wybierz Show Parameter.

image

Efektem końcowym jest wykres adaptujący się do zmiany parametru.

image

Parametr elastyczny

Stworzenie parametru elastycznego daje większy wachlarz możliwości filtrowania danych.

image

Najpierw stwórz parametr wyboru formatu daty. W poniższym przykładzie data będzie rozbita na:

 • Dzień
 • Tydzień
 • Miesiąc
 • Kwartał
 • Rok

Bardzo ważne jest, aby w liście dostępnych wartości Values miały angielskie nazwy. W następnych kalkulacjach będą one wymagane do prawidłowego działania obliczeń.

image

Następnie utwórz parametr wyboru liczby. Dzięki niemu określisz, jaki przedział czasowy chcesz wyfiltrować.

image

Kolejnym krokiem będzie stworzenie dwóch pól kalkulowanych wyznaczających granice czasowe: początku i końca okresu.

Pierwsza kalkulacja będzie liczyć początek okresu. ⏬

image

Druga kalkulacja będzie liczyć koniec okresu. ⏬

image

By dokończyć parametr przeciągnij kalkulację “Początek okresu N” lub “Koniec okresu N” do filtrów i zaznacz True. Efekt prezentuje się następująco:

image