Web Analytics
Area map
📌

Area map

Area map

Area Map to mapa geograficzna pozwalająca uniknąć kilku wad wynikających działania mapy z punktami danych. W tym przypadku, zamiast punktów wykorzystujemy skalę koloru do zobrazowania wartości zmiennej. Area Map, w przeciwieństwie do Symbol Map, lepiej nadaje się do pokazania danych procentowych (np. urbanizacji).

Do stworzenia Area Map podobnie jak w przypadku Symbol Map, wymagane jest użycie choć jednego wymiaru geograficznego (albo w postaci nazwy lokalizacji albo w postaci miar, czyli długości i szerokości geograficznej), jednego wymiaru innego typu oraz jednej lub dwóch miar.

image

Tworzenie Area Map

Wykorzystując jeden z wcześniej opisanych sposobów tworzenia wizualizacji stwórz swoją na wybranym zbiorze danych. Możesz skorzystać również z pliku Orders Sample – Superstore.

Kliknij dwukrotnie wymiar Country / Region – Tableau automatycznie stworzy mapę, ponieważ jest to pole o typie geograficznym. Zauważ, że na półce kolumn i wierszy automatycznie zostały również dodane miary – długości i szerokości geograficznej.

image

Z Paska Narzędzi i opcji Show Me wybierz opcję Map, widok Symbol Map zmieni się na Area Map i kolor wypełni cały obszar terenu. Zauważ, że w Marks typ zmienił się z Automatic na Map.

image

Wymiar Country / Region rozwiń w hierarchii do poziomu State. Dodaj Profit w Marks na kolor. Zauważ, że na pasku z prawej strony dodana została karta legendy z oznaczeniem wysokości zysku według koloru.

image

Kolor i wygląd możesz dostosować według preferencji.

image

ZALETY

  • Możliwość zaprezentowania kilku miar jednocześnie.
  • Ułatwiony odbiór informacji.
  • Odpowiedni do wizualizacji danych wyrażonych procentowo.

WADY

  • Etykiety mogą się nakładać na siebie w przypadku małych obszarów.

DOBRE PRAKTYKI

  • Dodanie etykiet danych o ile to możliwe i rezygnacja z nich w przypadku, gdy się nakładają.
  • Wykorzystanie legendy.
  • Wykorzystanie stonowanych kolorów.

← Poprzednia strona

Symbol map

Następna strona →

Pie chart