Web Analytics
Stacked bar
📌

Stacked bar

Stacked bar

Tworzenie Stacked Bar

Wykorzystując jeden z wyżej opisanych sposobów tworzenia wizualizacji stwórz swoją na wybranym zbiorze danych. Możesz skorzystać również z pliku Orders Sample – Superstore.

image

Przykładowo przenieś Order Date do kolumn i Sales do wierszy. Dane zostają zagregowane dla konkretnego roku, a na osi x pojawiają się ich nagłówki. Sprzedaż natomiast jest zagregowana jako suma i jej wartości umieszczone na osi y.

image

W Marks wybierz z listy typ Bar. Wykres z liniowego zmieni się na słupkowy.

image

Wartości w tym przypadku, oznaczone zostały w słupkach pionowych ponieważ oś jest pionowa. Długość każdego słupka reprezentuje wartość sprzedaży (sumę) w danym roku. W następnym kroku przerzuć Ship Mode do Marks na Color. Widok pokaże teraz jak różne sposoby wysyłki produktu przyczyniły się to całkowitej sprzedaży w danym roku. Możesz zauważyć, że proporcje wyglądały porównywalnie z roku na rok.

image

Przenieś Sales na Label do Mark, aby pokazać wartość sprzedaży uzyskaną z konkretnego sposobu wysyłki w danym roku. Dodatkowo możesz zmienić paletę na dowolnie wybraną.

image

Dostosuj widok do całego ekranu – Entire View, a następnie dodaj Region na półkę do wierszy przed pigułkę Sales. W ten sposób utworzysz dodatkowe osie w wierszach, które oznaczać będą sprzedaż w danym regionie.

image

Dodaj następnie Region na półkę filtrowania i pokaż Filtr na pasku z prawej strony.

image

Załóż filtr na dowolnym regionie.

image

ZALETY

 • Intuicyjność.
 • Możliwość porównywania grup danych między sobą.
 • Możliwość porównywania kategorii danych wewnątrz grup i między nimi.

WADY

 • Trudności w porównywaniu kategorii danych, których słupki nie zaczynają się na osi x.
 • Przepełnienie w przypadku zbyt dużej liczby kategorii wewnątrz grup.
 • Wprowadzenie odbiorcy w błąd w przypadku wizualizacji wartości procentowych.
 • Brak możliwości prezentacji wartości ujemnych.
 • Konieczność użycia legendy.

DOBRE PRAKTYKI

 • Oznaczenie punktu 0 na osi y.
 • Sortowanie kategorii według wysokości słupków.
 • Wizualizacja wyłącznie wartości nominalnych.
 • Stosowanie etykiet danych dla wartości.
 • Wykorzystanie legendy.
 • Ograniczenie liczby kategorii wewnątrz grup danych.

← Poprzednia strona

Następna strona →