Web Analytics
Line chart continuous
📌

Line chart continuous

Line chart continuous

Tworzenie Line Chart Continuous

Wykorzystując jeden z wcześniej opisanych sposobów tworzenia wizualizacji stwórz swoją na wybranym zbiorze danych. Możesz skorzystać również z pliku Orders Sample – Superstore.

Z panelu danych wybierz Region, Sales i Order Date, a następnie spod Show Me wybierz Line Chart Continuous.

image

Każdy rok ma swoje oznaczenie na osi x i każdy punkt odpowiadający wartości sprzedaży w danym roku jest połączony tworząc linię.

W dalszym kroku, wymiar daty rozwiń do poziomu kwartału tak, by pokazały się na osi x.

image

Możesz zauważyć, że wartość sprzedaży znacząco wzrasta pod koniec roku – Q4. Takie zjawisko nazywane jest sezonowością. Aby sprawdzić czy w następnym okresie można spodziewać się podobnego sezonowego trendu wzrostowego, Tableau umożliwia skorzystanie z opcji prognozowania. Aby dodać prognozę, a zakładce Analytics przeciągnij Model Forecast na widok i upuść go na ikonie Forecast.

image

Prognoza na okresy przyszłe dodana została na końcu wykresu. Na pasku z prawej strony w legendzie pojawiły się dodatkowe opcje dla każdego regionu: Actual – wartość rzeczywista i Estimate – wartość prognozowana.

image

ZALETY

  • Wizualizacja zmian wartości zmiennej w czasie.

WADY

  • Brak czytelności w przypadku wielu serii danych.

DOBRE PRAKTYKI

  • Dostosowanie rozmiaru wykresu (rozszerzenie wykresu w celu pokazania ogólnych trendów lub jego zwężenie w celu zwrócenia uwagi na wahania sezonowe).
  • Oznaczenie punktu 0 na osi y.
  • Oznaczenie kolorem wartości ujemnych i dodatnich.
  • Wybranie właściwej granulacji daty.
  • Ustawienie odpowiednich interwałów na osi y.

← Poprzednia strona

Wykresy liniowe (Line charts)

Następna strona →

Line chart discrete