Web Analytics
Line chart discrete
📌

Line chart discrete

Line chart discrete

Tworzenie Line Chart Discrete

Wykorzystując jeden z wcześniej opisanych sposobów tworzenia wizualizacji stwórz swoją na wybranym zbiorze danych. Możesz skorzystać również z pliku Orders Sample – Superstore.

Z panelu danych wybierz Sales i Order Date, a następnie spod Show Me wybierz Line Chart Discrete.

image

Każdy rok ma swoje oznaczenie na osi x i każdy punkt odpowiadający wartości sprzedaży w danym roku jest połączony tworząc linię.

W dalszym kroku, rozwiń Order Date do poziomu kwartału tak, by pojawiły się na osi x. Dodatkowo przenieś YEAR([Order Date]) na Color w Marks. Dostosuj widok do Entire View. Tutaj już zauważyć można sezonowość i wzrost sprzedaży w Q4 (podobnie jak w poprzednim przykładzie wykresu liniowego ciągłego).

image

Rozwijając bardziej szczegółowo do poziomu miesiąca można zobaczyć to jeszcze bliżej – najwyższa sprzedaż jest obserwowana we wrześniu, listopadzie i grudniu bez względu, na jaki rok nie spojrzeć.

image

ZALETY

  • Zwrócenie uwagi na sezonowość.

WADY

  • Brak czytelności w przypadku wielu serii danych.

DOBRE PRAKTYKI

  • Oznaczenie kolorem wartości ujemnych i dodatnich.
  • Wybranie właściwej granulacji daty.
  • Oznaczenie punktu 0 na osi y.
  • Ustawienie odpowiednich interwałów na osi y.

← Poprzednia strona

Line chart continuous

Następna strona →

Area chart continuous