Web Analytics
Histogram
📌

Histogram

Histogram

Histogram to wykres, który pokazuje rozkład zmiennej. Wygląda on jak wykres słupkowy, przy czym dodatkowo grupuje wartości w przedziały dla miary ciągłej. Oś x opisuje daną zmienną jakościową lub ilościową ujętą w przedziały, a oś y przedstawia częstość występowania tej zmiennej w naszym zbiorze. Istnieje również wersja histogramu z dyskretną osią x, która lepiej sprawdzi się w sytuacjach, gdy wartości mają dużą rozpiętość, a miarę musimy podzielić na małe przedziały.

image

Tworzenie Histogramu

Z panelu danych Quantity przerzuć do kolumn. W Show Me na pasku narzędzi od razu możesz wybrać budowanie Histogramu – wymiar nie jest wymagany, jedynie jedna miara.

image

Po wybraniu Histogramu:

  • widok zmienił się na pionowe słupki z ciągłą osią x (od 1 do 14) oraz ciągłą osią y (od 0 do 5000),
  • Quantity (Miara) dodana do kolumny i wcześniej zagregowana jako suma, teraz przybrała formę ciągłego wymiaru Quantity (bin), czyli kategorii przedziałów z ilością linii na zamówieniu (zielony kolor pigułki w kolumnie wskazuje, że jest to wymiar ciągły).
  • Quantity (Miara) jako wartość zagregowana została przeniesiona do wierszy, a agregacja z sumy (SUM) zmieniła się na policzalność (CNT). Tutaj Quantity odzwierciedla ilość zamówień, z konkretną liczbą linii.

Przeciągnij następnie Category na Color w Marks, aby sprawdzić czy istnieje jakaś zależność pomiędzy Category a ilością linii na zamówieniu.

image

Wynik wskazuje delikatną relację, gdzie Category ma wpływ na ilość linii na zamówieniu - Office Supplies zajmuje znaczącą część każdego ze słupków.

W następnym kroku, dodaj etykietę pokazującą procent udziału każdego słupka / każdej Category w danym przedziale. Z wciśniętym klawiszem CTRL, przeciągnij CNT (Quantity) z półki wierszy do Label w Marks. Na nowej pigułce, wybierz strzałkę z prawej strony jej nazwy, następnie Quick Table Calculation i Percent of Total.

image

Zauważ, że na pigułce, na której zastosowano Quick Table Calculation, pokaże się trójkąt z prawej strony.

image

W tym momencie wartości, które pokazuje każda Category w określonym przedziale odnoszą się do całości - wszystkich przedziałów. Chcąc pokazać udział Category w danym przedziale, jeszcze raz kliknij na pigułkę i wybierz Edit Table Calculation.

image

W oknie dialogowym, które się pojawi, wybierz Cell w polu Compute Using.

image

Ostatecznie widać, że Office Supplies stanowi ok. 60% każdego z przedziałów.

Widok możesz dostosować według preferencji.

image

Jeśli chcesz przedstawić przedziały w ujęciu dyskretnym, zmień charakter Quantity (bin) w kolumnie na Discrete.

image

ZALETY

  • Pozwala na wizualizację rozkładu zmiennej.
  • Prosty w odbiorze.
  • Porządkuje dużą ilość danych.

WADY

  • Ograniczone zastosowanie.

DOBRE PRAKTYKI

  • Wybór przedziałów o jednakowych rozmiarach.
  • Oznaczenie punktu 0 na osi y.

← Poprzednia strona

Scatter plot