Web Analytics
Treemap
📌

Treemap

Treemap

Tree Map (mapa drzewa) pozwala na porównywanie kategorii danych jako części w obrębie całości. Obszar poszczególnych prostokątów reprezentuje wartości, jakie przybierają kategorie danych - rozmiar jest proporcjonalny do udziału kategorii w całości grupy.

image

Tworzenie Tree Map

Aby stworzyć mapę drzewa pokazującą zagregowaną wartość sprzedaży proporcjonalnie wśród różnych kategorii, wykonaj następujące kroki.

Wybierz Sub-Category i Sales, a z paska narzędzi w Show Me wybierz Tree Map.

image

Wielkość prostokątów i ich kolor są determinowane przez wartość sprzedaży – im większa suma sprzedaży dla danej Sub-Category, tym dany prostokąt jest większy i ma bardziej intensywny kolor.

Dodaj Ship Mode na Color w Marks. Ship Mode będzie teraz determinować kolor prostokątów jako grupy i automatycznie posortuje je według wielkości od największego z lewej do najmniejszego z prawej strony. Sprzedaż w dalszym ciągu determinuje wielkość prostokątów.

image

Zmień ustawienie dotychczas stworzonej mapy drzewa. Na pigułkę Ship Mode, która wcześniej wrzucona została na Color, przerzuć miarę Profit. W tym momencie operujemy dwoma miarami: zysk określa kolor prostokątów, a sprzedaż ich wielkość.

image

W przypadku map drzewa, najważniejszym elementem pracy z nią są kolory i rozmiar prostokątów. Celowym jest umieszczenie miary na kolorze (Color) i rozmiarze w (Size), jeśli miara zostanie dodana gdziekolwiek indziej, wizualizacja taka nie będzie miała najmniejszego sensu. Mapa drzewa może pomieścić dowolną liczbę wymiarów, w tym jeden lub nawet dwa na kolorze. Dodawania kolejnych wymiarów, niestety będzie znów działało niekorzystnie, a odczytanie i zrozumienie będzie stawało się coraz trudniejsze.

Wykorzystując poprzedni przykład, zamień pigułki na kolorze i rozmiarze – Sales przenieś na kolor, a Profit na rozmiar. Dodatkowo rozwiń hierarchię produktu i dodaj Category na Label.

image

Z racji tego, że niektóre kategorie są nierentowne - mają ujemny zysk fakt, że Profit dodany został na rozmiar sprawia, że wartości te są zupełnie pominięte na widoku. W prawym dolnym rogu pojawia się wiadomość, że 3 wartości są ujemne – brak jest możliwości przedstawienia prostokątów dla wartości ujemnych.

Rozwiń dalej hierarchię tak, aby zejść do poziomu Product ID w Label. Możesz dodać również Sales na Label i ustawić na tym polu kalkulację, żeby etykieta pokazywała procent, jaki stanowi zysk ze sprzedaży danego produktu w całości.

image

Zauważ, że w prawym dolnym rogu na widoku, ilość prostokątów pominiętych na wizualizacji wzrosła do 301. Wynika to z faktu, że 301 produktów okazało się nierentownych – zysk był wartością ujemną.

image

ZALETY

 • Intuicyjność
 • Możliwość porównywania udziału poszczególnych kategorii danych w całości.
 • Możliwość dodania dodatkowego kontekstu przez użycie koloru.
 • Możliwość dodania wielu etykiet zapewniając dodatkowe informacje odbiorcy.
 • Możliwość prezentacji wartości zarówno nominalnych, jak i jako udziałów procentowych.

WADY

 • Brak możliwości wizualizacji wartości ujemnych.
 • Trudności przy prezentowaniu wartości marginalnych.

DOBRE PRAKTYKI

 • Sortowanie danych malejąco
 • Stosowanie etykiet danych dla kategorii i wartości.
 • Wykorzystanie legendy w przypadku użycia koloru.
 • Zwrócenie uwagi odbiorcy na największych wartościach.

← Poprzednia strona

Side by side bars

Następna strona →

Dot plot