Web Analytics
Stacked bar 100%
📌

Stacked bar 100%

Stacked bar 100%

Tworzenie Stacked Bar 100% Chart

Korzystając z poprzedniego przykładu - przerzuć Order Date do kolumn, Sales do wierszy i Region na Color do Marks. Typ Marks ustaw jako Bar. W ten sposób stworzysz pionowy Stacked Bar z wartościami sprzedaży w danym roku i regionie.

image

Na półce wierszy, kliknij w strzałkę z prawej strony pigułki Sales, wybierz Add Table Calculation.

image

W okienku dialogowym, dostosuj kalkulację:

Calculation Type: Percent of Total

Compute Using: Table (down)

image

Oś y wyznaczona jest procentowo do 100%, którą osiąga każdy ze słupków czyli dany rok. Poszczególne kategorie, czyli tutaj regiony, oznaczone kolorem proporcjonalnie wyznaczają udział procentowy w danym słupku, czyli danym roku.

Dodatkowo, z prawej strony pigułki Sales pojawił się trójkąt oznaczający, że na polu wykonana została kalkulacja.

image

ZALETY

  • Intuicyjność.
  • Możliwość porównywania udziału poszczególnych kategorii danych wewnątrz grup i między nimi.

WADY

  • Brak możliwości wizualizacji wartości ujemnych.
  • Brak możliwości prezentacji wartości nominalnych.
  • Brak czytelności w przypadku dużej liczby kategorii wśród grup danych.
  • Konieczność użycia legendy.

DOBRE PRAKTYKI

  • Wizualizacja wyłącznie wartości procentowych.
  • Stosowanie etykiet danych dla wartości.
  • Wykorzystanie legendy.
  • Ograniczenie liczby kategorii wewnątrz grup danych.

← Poprzednia strona

Stacked bar

Następna strona →

Side by side bars