Web Analytics
Side by side bars
📌

Side by side bars

Side by side bars

Tworzenie Side by Side Bar Chart

Wykorzystując jeden z wcześniej opisanych sposobów tworzenia wizualizacji stwórz swoją na wybranym zbiorze danych. Możesz skorzystać również z pliku Orders Sample – Superstore.

Jako przykład, z panelu danych z wciśniętym klawiszem CTRL wybierz Sub-Category, Sales i Profit. Z Show Me wybierz Side-by-Side Bar. Dostosuj widok do pełnego ekranu – Entire View.

image

Możesz skorzystać z sortowania ręcznego miar.

image

Oznaczenie sortowania będzie widoczne na pigułce z prawej jej strony obok nazwy. Widok końcowy przykładowego Side-by-Side Bar Chart poniżej.

image

ZALETY

  • Intuicyjność.
  • Możliwość porównywania udziału poszczególnych kategorii danych wewnątrz grup i między nimi.
  • Brak konieczności użycia legendy, słupki są opisane osią x.

WADY

  • Brak możliwości prezentacji wartości procentowych.
  • Brak możliwości porównywania grup danych jako całości między sobą.
  • Brak czytelności w przypadku dużej liczby kategorii.

DOBRE PRAKTYKI

  • Oznaczenie punktu 0 na osi y.
  • Wizualizacja wyłącznie wartości nominalnych.
  • Stosowanie etykiet danych dla wartości..
  • Ograniczenie liczby kategorii wewnątrz grup danych.

← Poprzednia strona

Następna strona →