Web Analytics
Scatter plot
📌

Scatter plot

Scatter plot

Scatter Plot (wykres punktowy) pokazuje relacje pomiędzy dwiema zmiennymi. Punkty danych są wykreślane na przecięciu osi x i y, które reprezentują konkretne cechy. Scatter plot posiada wiele zastosowań, między innymi może posłużyć do segmentacji lub grupowania danych lub wykrycia związków między danymi.

image

Tworzenie Scatter Plot (wykresu punktowego)

Scatter plot powstaje poprzez dodanie przynajmniej jednej miary w kolumnie i przynajmniej jednej miary w wierszach. Jeśli na półce znajdują się dodatkowo wymiary, Tableau automatycznie buduje strukturę wykresu klasyfikując miary jako pola „podrzędne”, tzn. umieszcza je na półce zawsze na prawo od wymiarów.

Przy tworzeniu Scatter Plot możliwe jest użycie różnych typów Marks. Tableau domyślnie korzysta z Shapes, ale w zależności od danych, z którymi pracujesz możesz użyć np. Circle czy Square.

Prosty Scatter Plot bez wymiarów:

image

Scatter Plot z wymiarami:

image

Aby stworzyć Scatter Plot do porównania zależności między wysokością sprzedaży i zysku z uwzględnieniem ilości zamówień różnych klientów, dodaj Sales do kolumny, a Profit do wierszy. Sales zostaje zagregowana jako suma i tworzy oś poziomą (x). Profit zostaje zagregowany jako suma i tworzy oś pionową (y). Kiedy jedna miara określana jest względem drugiej, na wykresie masz możliwość obserwowania zależności między nimi.

W tym momencie na wykresie wyznaczony jest jeden punkt na przecięciu się Profit z Sales.

image

Z Marks type wybierz Circle.

image

Następnie do Marks przeciągnij: Profit na Color, CNT Orders na Size i Customer Name na Detail.

image

Spowoduje to utworzenie punktów, których liczba będzie odpowiadać ilości klientów, a wielkość będzie odpowiednia do ilości złożonych zamówień. Kolor będzie podkreślał czy dany klient przynosi zysk (zielony) czy jednak stratę (czerwony).

Dostosuj widok według własnych preferencji, tj. kolor, obramowanie kształtu. Aby oznaczyć wartość zerową zysku, prawym przyciskiem myszy kliknij w dowolne miejsce na widoku i wybierz Format.

image

Z paska formatowania po lewej stronie, wybierz Lines. W pozycji dla Zero Lines wybierz opcje formatowania linii zerowej.

image

Przykładowy Scatter plot może wyglądać jak poniżej.

image

Dodatkowo możesz dodać linię trendu. Z paska po lewej stronie, w zakładce Analytics wybierz Model Trend Line i przeciągnij go na widok i upuść na wybranej opcji linii trendu.

image

Linia trendu została dodana do widoku.

image

ZALETY

  • Pozwala wykryć wartości odstające.
  • Pokazuje relację i jej typ między dwiema zmiennymi.
  • Daje możliwość pokazania całej zbiorowości.
  • Pozwala na segmentację danych.

WADY

  • W przypadku niepowiązanych ze sobą zmiennych (nieskorelowanych) staje się bezużyteczny.
  • W przypadku, gdy punktów danych jest bardzo dużo (np. 50 tysięcy), również staje się bezużyteczny.

DOBRE PRAKTYKI

  • Użycie przeźroczystych symboli w przypadku nakładających się punktów.
  • Umieszczenie zmiennej zależnej na osi y i zmiennej niezależnej na osi x.
  • Dodanie linii trendu.
  • Użycie koloru do grupowania danych.
👉
Dodatkowe informacje o wykresie punktowym znajdziesz w artykule na naszym blogu pod tym ▶ linkiem ◀.

← Poprzednia strona

Dual combination / Dual axis

Następna strona →

Histogram