Web Analytics
Area chart continuous
📌

Area chart continuous

Area chart continuous

Area Chart Continuous (wykres warstwowy ciągły) to wykres liniowy ciągły z wypełnionym kolorem obszarem wartości (pomiędzy linią wykresu a osią x). Mimo tak drobnej zmiany znacznie wpływa to na postrzeganie danych. Z tego też powodu wykres warstwowy jest lepszy przy wizualizacji sum całkowitych dla danych przedziałów czasowych oraz przy pokazywaniu różnic między okresami w obrębie kilku kategorii danych.

image

Tworzenie Area Chart Continuous (wykresu warstwowego ciągłego)

Do stworzenia wykresu warstwowego ciągłego w panelu danych wybierz Order Date, Sales i Category i z paska narzędzi spod Show Me wybierz Area Chart Continuous. Zwróć uwagę na Marks, której typ automatycznie zmienił się na Area.

image

Rozwiń hierarchię Order Date do miesięcy. Na końcu możesz dodać formatowanie wykresu – zmienić kolor, obramowanie, dodać etykiety.

image

ZALETY

  • Wizualizacja zmian wartości w czasie.
  • Podkreślenie dużych różnic wartości.
  • Pozwala na skupienie się na różnicach pomiędzy kilkoma kategoriami danych.
  • Ograniczenie serii danych do kilku.

WADY

  • Niejasność w przypadku wielu serii danych.
  • Słabo pokazuje drobne różnice.

DOBRE PRAKTYKI

  • Oznaczenie punktu 0 na osi y.
  • Oznaczenie kolorem wartości ujemnych i dodatnich.
  • Wybranie właściwej granulacji daty.
  • Ustawienie odpowiednich interwałów na osi y.

← Poprzednia strona

Line chart discrete

Następna strona →

Area chart discrete