Web Analytics
Bar chart
📌

Bar chart

Bar chart

Bar Chart (wykres słupkowy) służy porównaniu danych w konkretnych kategoriach. Jest on tworzony poprzez dodanie przynajmniej jednej miary i wymiaru.

Wykres słupkowy może być przedstawiony w formie:

 • słupka poziomego, czyli Horizontal Bar Chart. Jest to wariacja poziomego wykresu słupkowego z podziałem na kategorie. Na osi x widnieją wartości (miary), jakie przybierają całościowo grupy danych (wymiaru) widoczne na osi y. Kolorem oznaczamy kategorie leżące kolejno na sobie w ramach poszczególnych grup.
 • image

  💡 Tutaj znajdziesz sekcję, w której pokazane jest krok po kroku tworzenie Horizontal Bar Chart.

 • słupka pionowego, czyli Stacked Bar Chart. Jest to wariacja pionowego wykresu słupkowego z podziałem na kategorie. Na osi y widnieją wartości (miary), jakie przybierają całościowo grupy danych (wymiaru) widoczne na osi x. Kolorem oznaczamy kategorie leżące kolejno na sobie w ramach poszczególnych grup.
 • image

  💡 Tutaj znajdziesz sekcję, w której pokazane jest krok po kroku tworzenie Stacked Bar Chart.

 • słupka pionowego 100%, czyli Stacked Bar 100% to wariacja skumulowanego wykresu słupkowego, która z kolei lepiej sprawdzi się do pokazania procentowego udziału kategorii danych w grupie jako całości. Oś y reprezentuje 100% i taką też wartość osiąga każdy ze słupków. Na osi x umieszczamy grupy danych, w obrębie których kolorem oznaczamy obszar poszczególnych kategorii proporcjonalnie do udziału, jaki stanowią w całości grupy.
 • 💡 Tutaj znajdziesz sekcję, w której pokazane jest krok po kroku tworzenie Stacked Bar 100%.

 • słupków pionowych obok siebie, Side by Side Bar to kolejna z odmian wykresu słupkowego. Podstawową różnicą w porównaniu do skumulowanego wykresu słupkowego jest to, że kategorie należące do kolejnych grup są położone obok siebie na osi x, zamiast na sobie pionowo. Dzięki temu każda zaczyna się od 0 na osi y, co pozwala na swobodne porównywanie kategorii między grupami danych.
 • image

  💡 Tutaj znajdziesz sekcję, w której pokazane jest krok po kroku tworzenie Side by Side Bar.

👉
Dodatkowe informacje o wykresie słupkowym znajdziesz w artykule na naszym blogu pod tym ▶ linkiem ◀.

← Poprzednia strona

Pie chart

Następna strona →

Horizontal bar chart