Web Analytics
Dual combination / Dual axis
📌

Dual combination / Dual axis

Dual combination / Dual axis

Dual Axis (Dual Lines, Synchronized Axis) to wykres liniowy z dwiema miarami na wspólnej osi y. Pozwala on na zaobserwowanie relacji między dwiema miarami oraz sezonowości dotyczącej tej relacji.

image

Tworzenie Dual Axis

Z panelu danych wybierz Order Data, Sales i Profit. Następnie przejdź do Show Me na pasku narzędzi i wybierz typ wykresu Dual Combination. Zwróć uwagę na Marks – powstały 3: dla obu miar (All) oraz oddzielnie dla Sales i dla Profit, co pozwala na edycję obu jednocześnie lub każdej z osobna.

Measure Names: Sales i Profit automatycznie zostały wrzucone na kolor, co umożliwia rozróżnienie linii.

image

Następnie w Marks dla Sales zmień typ na słupki (Bar). W ten sposób każda z miar zaprezentowana jest w różnej formie na jednym wykresie.

image

Linia dla Profit została umieszczona za słupkami, co może utrudniać odbiór. Aby przeciągnąć ją przed słupki, prawym przyciskiem myszy kliknij na oś Profit i z menu wybierz Move Marks to Front. Możesz też zmienić kolejność pól przeciągając je wewnątrz pigułki w półce Rows.

image

Dodaj etykiety do Marks dla Sales.

image

W ostatnim kroku warto jeszcze wykonać synchronizację wartości obu osi. W tym momencie każda z osi przedstawia różne wartości. Do analizy bardziej użyteczne będzie pokazanie tych samych z jeden i drugiej strony. Aby to zrobić prawym przyciskiem myszy kliknij na którąkolwiek z osi i z menu wybierz Synchronize Axis. Jeżeli prezentujemy dane o różnych jednostkach np. $ i % wtedy nie ma konieczności synchronizacji osi.

image

Widok końcowy przedstawia się następująco.

image

ZALETY

  • Duża ilość informacji.

WADY

  • W przypadku miar niepowiązanych ze sobą maleje jego użyteczność.

DOBRE PRAKTYKI

  • Wizualizacja miar powiązanych ze sobą w określony sposób.
  • Oznaczenie punktu 0 na osi y.
  • Wykorzystanie legendy.

← Poprzednia strona

Area chart discrete

Następna strona →

Scatter plot