Web Analytics
Heat map
📌

Heat map

Heat map

Heat Map to klasyczna tabela z tekstem podzielona na wiersze i kolumny, gdzie dodatkowo w komórkach są umieszczone kształty, których rozmiar i kolor odwzorowują wartość miary (miar). Dzięki temu odbiorca otrzymuje szybszy i łatwiejszy sposób na porównanie wartości różnych kategorii danych.

Heat Map powstaje poprzez przeniesienie jednego lub więcej wymiarów do kolumn i wierszy oraz jednej lub dwóch miar do Marks.

image

Tworzenie Heat Map

Wykorzystując jeden z wcześniej opisanych sposobów tworzenia wizualizacji stwórz swoją na wybranym zbiorze danych. Możesz skorzystać również z pliku Orders Sample – Superstore.

Na przykład, wybierz wymiary: Sub-Category (do kolumn), Segment i Region (do wierszy) oraz miary Sales i Profit i skorzystaj z opcji Show Me. Wybierz Heat Map.

image

Następnie w Marks podmień Zysk na kolor, a Sales na kształt.

image

W marks wybierz typ Shape. Tableau automatycznie przypisze kształt okręgu.

image

Dodatkowo pojawi się nowa opcja Shape z możliwością wyboru kształtu. Kliknij na nią i wybierz dowolny kształt. Na pasku z prawej strony pojawi się legenda każdej z miar.

image

Kolor i wielkość kształtu możesz dostosować wybierając z Marks Color i odpowiednią paletę dla lepszego oznaczenia wielkości zysków, np. Red-Green Diverging oraz Size, aby zwiększyć/zmniejszyć wielkość wybranego kształtu.

image

ZALETY

 • Prostota i intuicyjność.
 • Możliwość umieszczenia dużej ilości informacji na względnie małym obszarze.
 • Dowolność w prezentowaniu informacji liczbowych.
 • Bardziej atrakcyjna wizualnie od zwykłej tabeli.
 • Wykorzystanie różnych kolorów dla symboli i etykiet.

WADY

 • Uczucie przepełnienia informacjami w przypadku dużej liczby kolumn.

DOBRE PRAKTYKI

 • Ograniczenie liczby kolumn.
 • Brak obramowań w komórkach.
 • Brak koloru tła wierszy i kolumn.
 • Wyrównanie i zminimalizowanie tekstu.
 • Ustalenie odpowiedniego obszaru tabeli, aby symbole były widoczne.

← Poprzednia strona

Następna strona →