Web Analytics
Dot plot
📌

Dot plot

Dot plot

Dot Plot (Circle View) pełni podobną rolę do grupowanego wykresu słupkowego. Położenie kropek na osi y reprezentuje poziom wartości osiągany przez kategorie danych umieszczone na osi x. Użycie symboli zamiast słupków pozwala na wygodniejsze porównywanie danych w obrębie grup i między nimi. Uwaga odbiorcy zwrócona jest właśnie bardziej na różnicach niż na sumach całkowitych.

image

Tworzenie Dot Plot

Wykorzystując jeden z wcześniej przedstawionych sposobów tworzenia wizualizacji stwórz swoją na wybranym zbiorze danych. Możesz skorzystać również z pliku Orders Sample – Superstore.

Z panelu danych wybierz Region, Category i Profit, a następnie spod Show Me wybierz Circle Views. Typ Marks zostanie automatycznie przypisany na Shapes i dodana zostanie opcja wyboru kształtu z Shapes.

image

Dostosuj widok tak, aby Category znalazła się również na osi x przed Regionem. Dodatkowo Category rozwiń na kolorze do Sub-Category i Region dodaj również na kolor.

image

ZALETY

  • Intuicyjność.
  • Możliwość swobodnego porównywania danych w obrębie grup i pomiędzy nimi.

WADY

  • Możliwość nakładania się punktów danych w przypadku dużej ilości danych.

DOBRE PRAKTYKI

  • Rozproszenie punktów danych na osi x w przypadku dużej ich dużej ilości.
  • Wykorzystanie koloru i legendy w przypadku kilku kategorii danych.

← Poprzednia strona

Następna strona →