Web Analytics
Side by side circles
📌

Side by side circles

Side by side circles

Side by Side Circles pełni podobną rolę do Dot Plot. Różnicą jest wykorzystanie dwóch miar, które możemy porównywać w stosunku do siebie i pomiędzy grupami danych.

image

Tworzenie Side by Side Circles

Wykorzystując jeden z wcześniej opisanych sposobów tworzenia wizualizacji stwórz swoją na wybranym zbiorze danych. Możesz skorzystać również z pliku Orders Sample – Superstore.

Z panelu danych wybierz Sales, Profit oraz Category i Region, a następnie spod Show Me wybierz Side-by-side views. Każda miara oznaczona jest innym kolorem, co ułatwia porównanie ich między sobą.

image

Zmień kształt na bardziej wyraźny, dodaj przezroczystość kształtów, by dostrzec te, które się na siebie nakładają. Jeśli teraz dodasz Sub-Category do szczegółów, zagęszczenie punktów zdecydowanie wzrośnie przez co odczyt będzie nieco utrudniony. Niemniej jednak użytkownik dostaje możliwość porównania danych w ramach Sub-Category.

image

ZALETY

  • Intuicyjność.
  • Możliwość swobodnego porównywania danych w obrębie grup i pomiędzy nimi.

WADY

  • Możliwość nakładania się punktów danych w przypadku dużej ilości danych.

DOBRE PRAKTYKI

  • Rozproszenie punktów danych na osi x w przypadku dużej ich dużej ilości.
  • Wykorzystanie koloru i legendy w przypadku kilku kategorii danych.
  • Oznaczenie odrębnych miar kolorem.

← Poprzednia strona

Dot plot

Następna strona →

Wykresy liniowe (Line charts)