Web Analytics
Horizontal bar chart
📌

Horizontal bar chart

Horizontal bar chart

Tworzenie Horizontal Bar Chart

Wykorzystując jeden z wcześniej opisanych sposobów tworzenia wizualizacji stwórz swoją na wybranym zbiorze danych. Możesz skorzystać również z pliku Orders Sample – Superstore.

image

Przykładowo możesz skorzystać z Show Me – z panelu danych zaznacz Segment (wymiar) i Sales (miarę) i wybierz Horizontal Bar. Zauważ, że dane zostają zagregowane dla danego segmentu zlokalizowanego na osi y, gdzie w wierszach pojawiają się nagłówki – czyli konkretny segment. Sprzedaż zaś jest zagregowana i wartości umieszczone na osi x.

image

Dodaj Region na Color i Label. W tym momencie każdy z trzech słupków reprezentuje wartość danego segmentu, a kolor – proporcjonalnie wartość sprzedaży w konkretnym regionie.

image

Do edycji kolorów, kliknij na Color w Marks. Otworzy się okno dialogowe z możliwością wyboru palety listy palet.

image

Kolory przypisywane są horyzontalnie kategoriom posortowanym alfabetycznie.

image

Aby zmienić paletę, wybierz ją z listy, kliknij Assign Palette i OK.

image

Jeśli chcesz dostosować kolory do dla każdej kategorii indywidualnie, możesz przypisać każdą ręcznie. W tym celu zaznacz kategorię i dwukrotnie kliknij wybrany kolor.

image

Kolory zostały dostosowane.

image

Jeśli chcesz dodać wartość sprzedaży dla poszczególnych regionów, przenieś Sales na Label.

image

ZALETY

 • Intuicyjność.
 • Możliwość porównywania grup danych między sobą.
 • Możliwość porównywania kategorii danych wewnątrz grup i między nimi.

WADY

 • Trudności w porównywaniu kategorii danych, których słupki nie zaczynają się na osi y.
 • Przepełnienie w przypadku zbyt dużej liczby kategorii wewnątrz grup.
 • Wprowadzenie odbiorcy w błąd w przypadku wizualizacji wartości procentowych.
 • Brak możliwości prezentacji wartości ujemnych.
 • Konieczność użycia legendy.

DOBRE PRAKTYKI

 • Oznaczenie punktu 0 na osi x.
 • Sortowanie kategorii według wysokości słupków.
 • Wizualizacja wyłącznie wartości nominalnych.
 • Stosowanie etykiet danych dla wartości.
 • Wykorzystanie legendy.
 • Ograniczenie liczby kategorii wewnątrz grup danych.

← Poprzednia strona

Bar chart

Następna strona →

Stacked bar