Web Analytics
Gantt chart
📌

Gantt chart

Gantt chart

Wykres Gantta to atrakcyjny sposób wizualizacji danych w zarządzaniu projektami lub przy monitorowaniu czasu procesów. Oś x reprezentuje daty w określonej granulacji, a oś y kategorie danych. Poziome słupki pokazują początek, koniec i czas trwania określonego zjawiska.

image

Tworzenie Wykresu Gantt’a

Tworzenie wykresu Gantt’a rozpocznij od przerzucenia Order Date do kolumn i ustawienia jej tygodniowo w ujęciu ciągłym (Week Number).

image

Zwróć uwagę na typ Marks - ikona zmieniła się na tą charakterystyczną dla wykresu Gantt’a. Na widoku każdy z tygodni jest teraz przedstawiony jako niewielki słupek, okres 4 lat jest równoznaczny z 208 tygodniami, w związku czy m za dużo, by każdy został oznaczony na osi x.

Następnie do wierszy przerzuć Category, Sub-Category i Ship Mode w tej samej kolejności. To spowoduje utworzenie trzypoziomowej hierarchii wymiarów wzdłuż osi y.

image

W następnym kroku, stwórz pole kalkulowane, aby rozmiar każdej z Marks na widoku odpowiadał okresowi od dnia złożenia zamówienia do dnia wysyłki. Z paska Menu wybierz Analysis i Create Calculated Field.

image

W oknie dialogowym, które się pojawi, nadaj nazwę nowotworzonemu polu, np. Czas do wysyłki. W miejscu przeznaczonym na wpisanie formuły dodaj poniższą, upewnij się, że dodana formuła jest prawidłowa i zatwierdź klikając OK.

DATEDIFF('day',[Order Date],[Ship Date])
image

W ten sposób ręcznie utworzysz niestandardową miarę Czas do wysyłki (określoną w dniach), która pokaże czas od dnia złożenia zamówienia do dnia, kiedy zostało wysłane.

image

Przenieś to pole na Size w Marks.

image

Zmień następnie sposób agregacji z sumy (SUM) na średnią (AVG).

image

Przerzuć Ship Mode na kolor w Marks, aby lepiej uwidocznić sposób wysyłki. W dalszym ciągu jednak, widok jest dość nieczytelny z uwagi na fakt, że okres obejmuje 4 lata – 208 tygodni.

image

Przenieś Order Date na kartę filtrowania i dodaj filtr do paska z prawej strony widoku (dla ostatecznego odbiorcy), aby zawęzić okres i tym samym rozjaśnić nieco widok, np. pokazując wyjściowo jedynie 3 ostatnie miesiące.

W tym momencie, na widoku masz możliwość zaobserwowania, który ze sposobów wysyłki jest bardziej podatny na opóźnienia, czy opóźnienia te są względnie stałe w czasie, czy wydłużają się w jakimś konkretnym okresie oraz czy opóźnienia mogą wynikać z relacji Ship Mode do Category lub Sub-Category.

image

ZALETY

  • Wizualizacja przedziałów czasowych.
  • Intuicyjność.

WADY

  • Konieczność przewijania w przypadku wielu kategorii.

DOBRE PRAKTYKI

  • Uwzględnienie weekendów.

← Poprzednia strona

Box plot / Box-and-whisker plot

Następna strona →

Bullet graph