Web Analytics
Tworzenie wizualizacji w Tableau
🖌️

Tworzenie wizualizacji w Tableau

Tworzenie wizualizacji w Tableau

Jak tworzyć wizualizacje w Tableau?

Budowanie wizualizacji może odbywać się na różne sposoby. Poniżej znajdziesz krótki opis trzech z nich:

 • Drag & drop
 • Double click (dwuklik)
 • Użycie Show Me

Podczas sukcesywnej pracy w Tableau dostrzeżesz różne sposoby pracy na widoku. Tableau jako narzędzie jest w tej kwestii bardzo elastyczne i na każdym etapie pracy, gdy np. uznasz, że zaczynasz błądzić, możesz w łatwy sposób cofnąć się w krokach, które zrobiłeś.

Cofanie się umożliwia drogę wstecz do momentu, gdy Workbook został otwarty.

Co więcej cofanie się i powtarzanie kroków możesz wykonać nieograniczoną ilość razy.

Aby cofnąć krok, kliknij:

image

Aby powtórzyć krok, kliknij:

image

Metoda drag & drop

Przytrzymaj pole wybrane z panelu danych (Data Pane) i upuść je na wybraną kartę lub półkę. Przeciągając pole Category do Rows tworzysz nagłówek wiersza. Analogicznie przeciągając Order Date do Columns tworzysz nagłówek kolumny. W ten sposób powstaje tabela przestawna. Odłóż pole Sales na Text i wartości sprzedaży pokażą się na przecięciu kolumn i wierszy.

image

Pola możesz również przeciągnąć i upuścić bezpośrednio na widok w miejscu oznaczenia tabeli – Drop fields here.

image

Metoda double click (dwuklik)

Tutaj jedyne, co musisz zrobić to użyć dwuklika myszki na wybranym polu (polach). Tableau automatycznie i domyślnie umieści pole na karcie lub półce. Widok ten w każdej chwili możesz zmienić.

image

W przypadku dwukliku, o tym, jak Tableau automatycznie wybiera sposób wizualizacji, decyduje parę zasad, a mianowicie:

 1. Tabela przestawna powstaje poprzez dodanie wymiaru w pierwszej kolejności. Każde następnie dodane pole spowoduje dostosowanie się tabeli.
 2. image
 3. Wykres słupkowy powstaje najpierw poprzez dodanie miary, a następnie wymiaru. Każde następnie dodane pole spowoduje dostosowanie się wykresu słupkowego. W momencie dodania wymiaru daty, wizualizacja zmieni się na wykres liniowy.
 4. image
 5. Wykres liniowy powstaje poprzez dodanie miary, a następnie wymiaru daty. Każde następnie dodane pole spowoduje dostosowanie się wykresu liniowego.
 6. image
 7. Wykres linii ciągłej powstaje poprzez najpierw dodanie wymiaru ciągłego daty, a następnie miary. Każdy następnie dodany wymiar spowoduje dostosowanie się wykresu. W momencie dodania miar, na widoku pojawią się odpowiednio kolejne osie.
 8. image
 9. Wykres punktowy tworzy się poprzez dodanie kolejno pierwszej i następnej miary. Kolejno dodane wymiary spowodują dostosowanie się widoku, a miary spowodują tworzenie się tzw. scatter matrix.
 10. image
 11. Mapa powstaje poprzez dodanie pól geograficznych, gdzie szerokość i długość geograficzna umieszczane są na osiach. Wymiary będą kolejno dodawane do wierszy, a miary będą powodować dostosowywanie się mapy z uwzględnieniem kształtów i kolorów.
 12. image

Metoda Show Me

Wybierz jedno lub (z pomocą klawisza CTRL) więcej pól z panelu danych (Data Pane), a następnie z Show Me na pasku narzędzi (Toolbar) wybierz rodzaj tabeli, wykresu, grafu albo mapy odpowiednią dla pól, których chcesz użyć. Tableau domyślnie pokaże sugerowany typ wizualizacji w pomarańczowym obramowaniu. Jeżeli zaznaczony zestaw pól nie spełnia określonych wymagań wizualizacja nie będzie aktywna.

image

Dla powyższego przykładu wybrano Highlight Table, wynik przedstawia się następująco:

image

Opisy tworzenia wizualizacji i wykresów w Tableau

Skorzystaj ze szczegółowych opisów jak przygotować, interpretować określony typ wizualizacji lub wykresu

📸Galeria podstawowych wizualizacji Tableau📌Text table📌Heat map📌Highlight table📌Mapy (Maps)📌Symbol map📌Area map📌Pie chart📌Bar chart📌Horizontal bar chart📌Stacked bar📌Stacked bar 100%📌Side by side bars📌Treemap📌Dot plot📌Side by side circles📌Wykresy liniowe (Line charts)📌Line chart continuous📌Line chart discrete📌Area chart continuous📌Area chart discrete📌Dual combination / Dual axis📌Scatter plot📌Histogram📌Box plot / Box-and-whisker plot📌Gantt chart📌Bullet graph📌Packed bubbles / Bubble chart